Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0177/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 25
CRE 03/07/2018 - 25

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0283

Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg

25. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0177/2018)

Betänkande med förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [2017/2269(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Janusz Zemke för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Federica Mogherini och László Tőkés.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 4.7.2018 och punkt 6.4 i protokollet av den 4.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy