Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на Българското председателство на Съвета (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Преглед на Българското председателство на Съвета (продължeние на разискването)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Представяне на програмата за дейностите на Австрийското председателство (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Състав на Парламента
 10.Проверка на пълномощията
 11.Време за гласуване
  
11.1.Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.2.Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.3.Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии (член 150 от Правилника за дейността) * (гласуване)
  
11.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France – Франция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.5.Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.6.Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
11.7.Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I (гласуване)
  
11.8.Интегрираната статистика за земеделските стопанства ***I (гласуване)
  
11.9.Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна ***I (гласуване)
  
11.10.Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност * (гласуване)
  
11.11.Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (гласуване)
  
11.12.Дипломация по въпросите на климата (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 28 – 29 юни (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I - Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и установяване на местоположението чрез тахографи ***I - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (разискване)
 19.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (разискване)
 20.Епидемия от ебола в Демократична република Конго (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Състав на политическите групи
 23.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (разискване)
 24.Определение за МСП (разискване)
 25.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения *** - Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (резолюция) (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (185 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (59 kb) Резултати от поименно гласуване (513 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (29 kb) Резултати от поименно гласуване (54 kb) 
 
Протокол (309 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (461 kb) Резултати от поименно гласуване (794 kb) 
Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност