Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 3. juli 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det bulgarske rådsformandskab (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Status over det bulgarske rådsformandskab (fortsat forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Velkomstord
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Valgs prøvelse
 11.Afstemningstid
  
11.1.Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.2.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.3.Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)
  
11.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/009 FR/Air France (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.5.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.6.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
11.7.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I (afstemning)
  
11.8.Integrerede landbrugsstatistikker ***I (afstemning)
  
11.9.Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  
11.10.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * (afstemning)
  
11.11.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (afstemning)
  
11.12.Klimadiplomati (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
 19.Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)
 20.Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.De politiske gruppers sammensætning
 23.Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (forhandling)
 24.Definitionen af SMV'er (forhandling)
 25.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** - Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (51 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (513 kb) 
 
Protokol (77 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (28 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (68 kb) 
 
Protokol (269 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (442 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (697 kb) 
Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik