Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (voortzetting van het debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Presentatie van het werkprogramma van het Oostenrijkse voorzitterschap (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Welkomstwoord
 9.Samenstelling Parlement
 10.Onderzoek geloofsbrieven
 11.Stemmingen
  11.1.Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)
  11.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.5.De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.6.Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.7.Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ***I (stemming)
  11.8.Geïntegreerde landbouwstatistieken ***I (stemming)
  11.9.Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur: intrekking ***I (stemming)
  11.10.Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde * (stemming)
  11.11.Schending van de rechten van inheemse volkeren (stemming)
  11.12.Klimaatdiplomatie (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (debat)
 19.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (debat)
 20.Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Samenstelling fracties
 23.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (debat)
 24.De definitie van kmo's (debat)
 25.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (164 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (51 kb) Hoofdelijke stemming (513 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb)    Hoofdelijke stemming (51 kb) 
 
Notulen (273 kb) Presentielijst (63 kb)    Hoofdelijke stemming (776 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid