Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (ciąg dalszy debaty)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Oficjalne powitanie
 9.Skład Parlamentu
 10.Weryfikacja mandatów
 11.Głosowanie
  
11.1.Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (art. 150 Regulaminu) * (głosowanie)
  
11.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.5.Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.6.Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.7.Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I (głosowanie)
  
11.8.Zintegrowane statystyki rolne ***I (głosowanie)
  
11.9.Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie ***I (głosowanie)
  
11.10.Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej * (głosowanie)
  
11.11.Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (głosowanie)
  
11.12.Dyplomacja klimatyczna (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (debata)
 19.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (debata)
 20.Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Skład grup politycznych
 23.Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (debata)
 24.Definicja MŚP (debata)
 25.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** - Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (160 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (51 kb) Wyniki głosowań imiennych (513 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Wyniki głosowań imiennych (53 kb) 
 
Protokół (275 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (443 kb) Wyniki głosowań imiennych (713 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności