Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (pokračovanie rozpravy)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oficiálne privítanie
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 11.Hlasovanie
  
11.1.Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)
  
11.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.5.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.6.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.7.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (hlasovanie)
  
11.8.Integrované štatistiky fariem ***I (hlasovanie)
  
11.9.Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie ***I (hlasovanie)
  
11.10.Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)
  
11.11.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (hlasovanie)
  
11.12.Diplomacia v oblasti klímy (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
 19.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (rozprava)
 20.Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Zloženie politických skupín
 23.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (rozprava)
 24.Definícia MSP (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (50 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (513 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (28 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (53 kb) 
 
Zápisnica (274 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (447 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (779 kb) 
Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia