Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Återblick på det bulgariska rådsordförandeskapet (fortsättning på debatten)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Redogörelse för det österrikiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Välkomsthälsning
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Valprövning
 11.Omröstning
  
11.1.Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem (artikel 150 i arbetsordningen) * (omröstning)
  
11.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.5.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.6.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.7.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I (omröstning)
  
11.8.Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I (omröstning)
  
11.9.Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
11.10.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet * (omröstning)
  
11.11.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (omröstning)
  
11.12.Klimatdiplomati (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (debatt)
 19.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (debatt)
 20.Ebolautbrott i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (debatt)
 24.Definitionen av små och medelstora företag (debatt)
 25.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** - Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (163 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (51 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (513 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (27 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (54 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (439 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (776 kb) 
Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy