Seznam 
Zápis
PDF 269kWORD 78k
Úterý, 3. července 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Hodnocení bulharského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Hodnocení bulharského předsednictví Rady (pokračování rozpravy)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Představení programu činností rakouského předsednictví (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Přivítání
 9.Složení Parlamentu
 10.Ověření pověřovacích listin
 11.Hlasování
  11.1.Dohoda o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)
  11.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/009 FR/Air France (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.5.Úloha měst v institucionálním rámci Unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.6.Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.7.Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I (hlasování)
  11.8.Integrovaná zemědělská statistika ***I (hlasování)
  11.9.Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: zrušení ***I (hlasování)
  11.10.Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)
  11.11.Porušování práv původních obyvatel ve světě (hlasování)
  11.12.Diplomacie v oblasti klimatu (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2018 (rozprava)
 17.Předložení dokumentů
 18.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
 19.Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (rozprava)
 20.Propuknutí epidemie viru Ebola v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 21.Členství ve výborech a v delegacích
 22.Členství v politických skupinách
 23.Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (rozprava)
 24.Definice malých a středních podniků (rozprava)
 25.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** – Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:07.


2. Hodnocení bulharského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení bulharského předsednictví Rady (2018/2592(RSP))

Předseda vystoupil s krátkým úvodním prohlášením a poděkoval bulharskému předsednictví Rady za spolupráci na různých spisech, zejména pokud jde o reformu azylového systému.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:09 z důvodu technického problému se zvukovým systémem v jednacím sále.)

(pokračování rozpravy: viz bod 4)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 9:40.


4. Hodnocení bulharského předsednictví Rady (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení bulharského předsednictví Rady (2018/2592(RSP))

(začátek rozpravy: viz bod 2)

Předseda oznámil, že znovuzprovoznění zvukového systému bylo zpožděno určitými poslanci, kteří tímto aktem vyjádřili podporu požadavkům tlumočníků.

Boyko Borissov (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Předseda oznámil, že průběh denního zasedání bude z technických důvodů o 30 min opožděn a že hlasování začne ve 12:30.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Eric Andrieu za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Mariya Gabriel (člen Komise) a Boyko Borissov.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 10:24.


6. Představení programu činností rakouského předsednictví (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Představení programu činností rakouského předsednictví (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Předseda učinil krátké prohlášení.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a David Borrelli – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund a Monika Beňová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Sebastian Kurz.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:35.


8. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy australské delegace, kterou vede generální guvernér Peter Cosgrove a ministr pro regionální rozvoj, území a místní správu John McVeigh. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


9. Složení Parlamentu

Kaja Kallas písemně oznámila, že s platností od 5. září 2018 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


10. Ověření pověřovacích listin

Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit platnost mandátů těchto poslanců: Karine Gloanec Maurin a Mirja Vehkaperä s platností od 11., resp. 12 června 2018.

°
° ° °

Vystoupil Xabier Benito Ziluaga.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Dohoda o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0269)

Parlament schválil uzavření dohody.


11.2. Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0270)

Parlament udělil souhlas s prodloužením platnosti dohody.


11.3. Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0271)


11.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/009 FR/Air France (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2017/009 FR/ Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0272)


11.5. Úloha měst v institucionálním rámci Unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o úloze měst v institucionálním rámci Unie [2017/2037(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0273)


11.6. Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o trojrozměrném tisku jakožto výzvě v oblastech práv duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti [2017/2007(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0274)


11.7. Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0275)

Vystoupení

Před hlasováním Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou.

Parlament žádost zamítl EH (207 pro, 436 proti, 32 se zdrželo).


11.8. Integrovaná zemědělská statistika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/20081 a (EU) č. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0276)


11.9. Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: zrušení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0277)


11.10. Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty * (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0278)


11.11. Porušování práv původních obyvatel ve světě (hlasování)

Zpráva o porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy [2017/2206(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor AFET)

přijat (P8_TA(2018)0279)


11.12. Diplomacie v oblasti klimatu (hlasování)

Zpráva o diplomacii v oblasti klimatu [2017/2272(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Arne Lietz a Jo Leinen (A8-0221/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0280)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

zpráva Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth a Dobromir Sośnierz

zpráva Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Notis Marias

zpráva Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld a Molly Scott Cato

zpráva Arne Lietz a Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly a Michaela Šojdrová.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno ve 13:44.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:05.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2018 (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 28.–29. června 2018 (2018/2591(RSP))

Předseda uvedl rozpravu krátkým prohlášením a připomněl, že Parlament je odhodlaný požádat Radu, aby přijala reformu azylového režimu.

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Diane James – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Renaud Muselier, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès a Seb Dance.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Michaela Šojdrová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume a Mirosław Piotrowski.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda


17. Předložení dokumentů

Parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (2010/0310M(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uvedli zprávy.

Vystoupili: Martina Dlabajová (zpravodajka výboru EMPL) a Georges Bach (zpravodaj výboru EMPL).

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Verónica Lope Fontagné (zpravodajka výboru EMPL), Andor Deli za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Richard Sulík.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Maria Grapini.

Vystoupili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 4.7.2018, bod 9.2 zápisu ze dne 4.7.2018 a bod 9.3 zápisu ze dne 4.7.2018.


19. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupil Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Francisco Assis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit José Inácio Faria, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Julie Ward a João Pimenta Lopes, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit José Inácio Faria.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 5.7.2018.


20. Propuknutí epidemie viru Ebola v Demokratické republice Kongo (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Propuknutí epidemie viru Ebola v Demokratické republice Kongo (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward a Notis Marias.

Vystoupili: Christos Stylianides a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.


21. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Verts/ALE následující žádosti o jmenování:

výbor LIBE: Romeo Franz, kterým je nahrazen Jan Philipp Albrecht

zvláštní výbor pro boj proti terorismu: Romeo Franz, kterým je nahrazen Jan Philipp Albrecht

delegace pro vztahy s Izraelem: Romeo Franz, kterým je nahrazen Jan Philipp Albrecht

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


22. Členství v politických skupinách

Kristina Winberg a Peter Lundgren se s platností od 3. července 2018 stali členy skupiny ECR.


23. Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2018), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (zastupující autora) rozvinula otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 5.7.2018.


24. Definice malých a středních podniků (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000050/2018), kterou pokládá Markus Pieper za výbor ITRE Komisi: Definice malých a středních podniků (B8-0031/2018)

Markus Pieper rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil a Danuta Jazłowiecka.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Markus Pieper za výbor ITRE o definici malých a středních podniků (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 4.7.2018.


25. Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** – Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0177/2018)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [2017/2269(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Janusz Zemke za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupili: Federica Mogherini a László Tőkés.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 4.7.2018 a bod 6.4 zápisu ze dne 4.7.2018.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 624.394/OJME).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí