Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 77k
2018. július 3., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (vita)
 3.Az ülés folytatása
 4.A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (a vita folytatása)
 5.Az ülés folytatása
 6.Az osztrák elnökség tevékenységi programjának bemutatása (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Köszöntés
 9.A Parlament tagjai
 10.Mandátumvizsgálat
 11.Szavazások órája
  11.1.Együttműködési megállapodás az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség között *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.2.A tudományos és technológiai együttműködésről szóló EU–USA-megállapodás meghosszabbítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.3.Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) * (szavazás)
  11.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.5.A városok szerepe az uniós intézményi keretben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.6.Háromdimenziós nyomtatás: szellemi tulajdonjogok és polgári jogi felelősség (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  11.7.Európai védelmi ipari fejlesztési program ***I (szavazás)
  11.8.Integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikák ***I (szavazás)
  11.9.Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek bejelentése: hatályon kívül helyezés ***I (szavazás)
  11.10.A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések * (szavazás)
  11.11.Az őslakos népeket érő jogsértések a világban (szavazás)
  11.12.Klímadiplomácia (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az ülés folytatása
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (vita)
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I – Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I – Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)
 19.A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (vita)
 20.Ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban (vita)
 21.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 22.A képviselőcsoportok tagjai
 23.A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (vita)
 24.A kkv-k meghatározása (vita)
 25.Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között *** – Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között (állásfoglalás) (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.07-kor nyitják meg.


2. A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (2018/2592(RSP))

Az elnök rövid bevezető beszédet mond, melyben megköszöni a Tanács bolgár elnöksége együttműködését a különböző ügyekben, különösen a menedékjogi rendszer reformjának kérdésében.

(Az ülést 9.09-kor megszakítják az üléstermi audiorendszer hibája miatt.)

(A vita folytatását lásd a 4. pontnál.)


3. Az ülés folytatása

Az ülés 09.40-kor folytatódik.


4. A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (a vita folytatása)

A Tanács bolgár elnöksége tevékenységének áttekintése (2018/2592(RSP))

(A vita elejét lásd a 2. pontnál.)

Az elnök közli, hogy az audiorendszer helyreállítását néhány képviselő hátráltatta a tolmácsok követeléseinek támogatásaképpen.

Bojko Boriszov (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Tanács nevében.

Az elnök közli, hogy a műszaki hiba miatt a plenáris ülés tevékenysége 30 percet késik, így a szavazások órája 12.30-kor kezdődik.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság nevében.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Balczó Zoltán, független.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja) és Bojko Boriszov.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


5. Az ülés folytatása

Az ülés 10.24-kor folytatódik.


6. Az osztrák elnökség tevékenységi programjának bemutatása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az osztrák elnökség tevékenységi programjának bemutatása (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök rövid beszédet mond.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és David Borrelli, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund és Monika Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki és Maria Grapini.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Sebastian Kurz.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök


7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.35-kor folytatódik.


8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló ausztrál küldöttséget, melyet Peter Cosgrove főkormányzó és John McVeigh, a regionális fejlesztés, a területek és a helyi önkormányzatok minisztere vezet.


9. A Parlament tagjai

Kaja Kallas írásban közölte, hogy 2018. szeptember 5-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


10. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. június 11-i, illetve 12-i hatállyal érvényesnek tekinti Karine Gloanec Maurin és Mirja Vehkaperä képviselői mandátumát.

°
° ° °

Felszólal: Xabier Benito Ziluaga.


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Együttműködési megállapodás az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség között *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0269)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


11.2. A tudományos és technológiai együttműködésről szóló EU–USA-megállapodás meghosszabbítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0270)

A Parlament egyetért a megállapodás meghosszabbításával.


11.3. Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) * (szavazás)

Jelentés az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0271)


11.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2017/009 FR/Air France referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0272)


11.5. A városok szerepe az uniós intézményi keretben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a városok uniós intézményi keretben játszott szerepéről [2017/2037(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0273)


11.6. Háromdimenziós nyomtatás: szellemi tulajdonjogok és polgári jogi felelősség (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a háromdimenziós nyomtatásról: kihívás a szellemi tulajdonjogok és a polgári jogi felelősség terén [2017/2007(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0274)


11.7. Európai védelmi ipari fejlesztési program ***I (szavazás)

Jelentés az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, EGYÜTTES NYILATKOZAT és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0275)

Felszólalások

Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt, aki kéri, hogy a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra, az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (207 mellette, 436 ellene, 32 tartózkodás).


11.8. Integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0276)


11.9. Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek bejelentése: hatályon kívül helyezés ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0277)


11.10. A hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések * (szavazás)

Jelentés a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0278)


11.11. Az őslakos népeket érő jogsértések a világban (szavazás)

Jelentés a világban az őslakos népeket érő jogsértésekről, beleértve a nagyarányú földszerzést [2017/2206(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (AFET bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klímadiplomácia (szavazás)

Jelentés a klímadiplomáciáról [2017/2272(INI)] - Külügyi Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Arne Lietz és Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0280)


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kazimierz Michał Ujazdowski-jelentés - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Daniel Hannan

Joëlle Bergeron-jelentés - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák és Daniel Hannan

Françoise Grossetête-jelentés - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth és Dobromir Sośnierz

Maria Gabriela Zoană-jelentés - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Szanyi Tibor és Notis Marias

Francisco Assis-jelentés - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld és Molly Scott Cato

Arne Lietz és Jo Leinen-jelentés - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Szanyi Tibor, José Inácio Faria, Seán Kelly és Michaela Šojdrová.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.44-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


14. Az ülés folytatása

Az ülés 15.05-kor folytatódik.


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (2018/2591(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseképpen rövid nyilatkozatot tesz, és emlékeztet rá, hogy a Parlament határozottan kérni fogja a Tanácstól, hogy fogadja el a menedékjogi reformot.

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane James, független.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renaud Muselier, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès és Seb Dance.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume és Mirosław Piotrowski.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (2010/0310M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Jelentés a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz meghosszabbítása (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Ajánlás az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO bizottság - Előadók: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I – Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I – Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Martina Dlabajová (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Georges Bach (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Verónica Lope Fontagné (az EMPL bizottság véleményének előadója), Deli Andor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vieu, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová és Richard Sulík.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto és Maria Grapini.

Felszólal: Violeta Bulc, Merja Kyllönen és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont , 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont és 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


19. A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (2018/2770(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal: Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Julie Ward és João Pimenta Lopes, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: José Inácio Faria.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


20. Ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward és Notis Marias.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


21. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a Verts/ALE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

LIBE bizottság: Jan Philipp Albrecht helyére Romeo Franz

terrorizmussal foglalkozó különbizottság: Jan Philipp Albrecht helyére Romeo Franz

Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jan Philipp Albrecht helyére Romeo Franz

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


22. A képviselőcsoportok tagjai

Kristina Winberg és Peter Lundgren csatlakoztak a ECR képviselőcsoporthoz; tagságuk kezdő napja: 2018. július 3.


23. A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000065/2018) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A tagállamoknak szóló iránymutatások a humanitárius segítségnyújtás bűncselekménynek történő minősítésének megelőzésére (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Járóka Lívia, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


24. A kkv-k meghatározása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000050/2018) felteszi: Markus Pieper, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kkv-k meghatározása (B8-0031/2018)

Markus Pieper kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López és Maria Spyraki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil és Danuta Jazłowiecka.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Markus Pieper, az ITRE bizottság nevében, a kkv fogalmának meghatározásáról (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


25. Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között *** – Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tőkés László (A8-0177/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2269(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: László Tőkés (A8-0179/2018)

Tőkés László előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Janusz Zemke, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil.

Felszólal: Federica Mogherini és Tőkés László.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 6.3. pont és 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 624.394/OJME).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.57-kor berekesztik.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat