Kazalo 
Zapisnik
PDF 265kWORD 78k
Torek, 3. julij 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (nadaljevanje razprave)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Predstavitev o programu dejavnosti avstrijskega predsedstva (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Dobrodošlica
 9.Sestava Parlamenta
 10.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Sporazum o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in ZDA *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (člen 150 Poslovnika) * (glasovanje)
  
11.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/009 FR/Air France (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.5.Vloga mest v institucionalnem okviru Unije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.6.Tridimenzionalno tiskanje: pravice intelektualne lastnine in civilna odgovornost (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.7.Evropski program za razvoj obrambne industrije ***I (glasovanje)
  
11.8.Integrirana statistika na ravni kmetij ***I (glasovanje)
  
11.9.Obveščanje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture: razveljavitev ***I (glasovanje)
  
11.10.Ukrepi za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost * (glasovanje)
  
11.11.Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu (glasovanje)
  
11.12.Podnebna diplomacija (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)
 17.Predložitev dokumentov
 18.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
 19.Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (razprava)
 20.Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Članstvo v političnih skupinah
 23.Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (razprava)
 24.Opredelitev malih in srednjih podjetij (razprava)
 25.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo *** - Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.07.


2. Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (2018/2592(RSP))

Predsednik je podal kratko uvodno izjavo in se zahvalil bolgarskemu predsedstvu Svetu za sodelovanje pri različnih temah, zlasti pri vprašanju reforme azilnega sistema.

(Seja je bila ob 9.09 prekinjena zaradi tehničnih težav z avdiosistemom v sejni dvorani)

(Nadaljevanje razprave: glej točko 4)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 09.40.


4. Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (nadaljevanje razprave)

Pregled bolgarskega predsedovanja Svetu (2018/2592(RSP))

(Začetek razpave: glej točko 2)

Predsednik je sporočil, da se je ponovna vzpostavitev audiosistema zavlekla za nekatere poslance, ki so podprli zahteve tolmačev.

Boyko Borissov (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Sveta.

Predsednik je sporočil, da se bodo dejavnosti na plenarnem zasedanju zaradi tehničnih težav nadaljevale 30 minut pozneje, glasovanje pa se bo začelo ob 12.30.

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo v imenu Komisije.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

Govorili so Eric Andrieu v imenu skupine (prvi del) S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine (prvi del) ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, in Zoltán Balczó samostojni poslanec samostojna poslanka.

Govorila sta Mariya Gabriel (član Komisije) in Boyko Borissov.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.24.


6. Predstavitev o programu dejavnosti avstrijskega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev o programu dejavnosti avstrijskega predsedstva (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Predsednik je podal kratko izjavo.

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine (prvi del) ENF, in David Borrelli samostojni poslanec samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

Govorili so Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund in Monika Beňová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Sebastian Kurz.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik


7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.35.


8. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico avstralski delegaciji pod vodstvom generalnega guvernerja Petra Cosgrova in ministra za regionalni razvoj, ozemlja in lokalno upravo Johna McVeigha, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


9. Sestava Parlamenta

Kaja Kallas je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 5. septembra 2018.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.


10. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Parlament je na predlog odbora JURI sklenil potrditi mandata poslank Karine Gloanec Maurin in Mirja Vehkaperä z začetkom veljavnosti 11. in 12. junija 2018.

°
° ° °

Govoril je Xabier Benito Ziluaga.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Sporazum o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0269)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


11.2. Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in ZDA *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0270)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


11.3. Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (člen 150 Poslovnika) * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0271)


11.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/009 FR/Air France (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0272)


11.5. Vloga mest v institucionalnem okviru Unije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vlogi mest v institucionalnem okviru Unije [2017/2037(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0273)


11.6. Tridimenzionalno tiskanje: pravice intelektualne lastnine in civilna odgovornost (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o tridimenzionalnem tiskanju, izzivu na področjih pravic intelektualne lastnine in civilne odgovornosti [2017/2007(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0274)


11.7. Evropski program za razvoj obrambne industrije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM, SKUPNA IZJAVA in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0275)

Govori

Reinhard Bütikofer v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, pred glasovanjem, ki je v skladu s členom 59(3) Poslovnika zahteval glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (207 glasov za, 436 glasov proti, 32 vzdržanih glasov).


11.8. Integrirana statistika na ravni kmetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0276)


11.9. Obveščanje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture: razveljavitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 256/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0277)


11.10. Ukrepi za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost * (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0278)


11.11. Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu (glasovanje)

Poročilo o kršitvi pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč [2017/2206(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco Assis (A8-0194/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor AFET)

Sprejeto (P8_TA(2018)0279)


11.12. Podnebna diplomacija (glasovanje)

Poročilo o podnebni diplomaciji [2017/2272(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Arne Lietz in Jo Leinen (A8-0221/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0280)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Daniel Hannan

Poročilo: Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák in Daniel Hannan

Poročilo: Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi in Notis Marias

Poročilo: Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld in Molly Scott Cato

Poročilo: Arne Lietz in Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly in Michaela Šojdrová.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.44.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


14. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.05.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 28. in 29. junija 2018 (2018/2591(RSP))

Predsednik je ob začetku razprave podal kratko izjavo in opozoril, da namerava Parlament od Sveta zahtevati, naj sprejme reformo azilnega sistema.

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Curzio Maltese v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine (prvi del) ENF, in Diane James samostojni poslanec samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Govorili so Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Renaud Muselier, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès in Seb Dance.

Po postopku "catch the eye" je govorila Michaela Šojdrová.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume in Mirosław Piotrowski.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


17. Predložitev dokumentov

Odbori so predložili naslednja poročila:

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (2010/0310M(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - odbor REGI - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - odbor AFCO - Poročevalke: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp in Ismail Ertug so predstavili poročila.

Govorila sta Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora EMPL) in Georges Bach (pripravljavec mnenja odbora EMPL).

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Verónica Lope Fontagné (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Andor Deli v imenu skupine (prvi del) PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine (prvi del) S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine (prvi del) ECR, Pavel Telička v imenu skupine (prvi del) ALDE, Karima Delli v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová in Richard Sulík.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto in Maria Grapini.

Govorili so Violeta Bulc, Merja Kyllönen in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018, točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018 in točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018.


19. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govoril je Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine (prvi del) PPE.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednik

Govorili so Francisco Assis v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine (prvi del) ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Javier Couso Permuy v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil José Inácio Faria, Ignazio Corrao v imenu skupine (prvi del) EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine (prvi del) ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam in Verónica Lope Fontagné.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward in João Pimenta Lopes, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil José Inácio Faria.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 5.7.2018.


20. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria Arena v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Charles Goerens v imenu skupine (prvi del) ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Piernicola Pedicini v imenu skupine (prvi del) EFDD, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward in Notis Marias.

Govorila sta Christos Stylianides in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


21. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Verts/ALE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor LIBE: Romeo Franz namesto Jana Philippa Albrechta

Posebni odbor o terorizmu: Romeo Franz namesto Jana Philippa Albrechta

Delegacija za odnose z Izraelom: Romeo Franz namesto Jana Philippa Albrechta

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


22. Članstvo v političnih skupinah

Kristina Winberg in Peter Lundgren sta se priključila skupini ECR z veljavo od 3. julija 2018.


23. Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000065/2018), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (namesto spraševalca) je predstavila vprašanje.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Frank Engel v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine (prvi del) ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga in Georgios Epitideios.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 5.7.2018.


24. Opredelitev malih in srednjih podjetij (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000050/2018), ki ga je postavil Markus Pieper v imenu odbora ITRE Komisiji: Opredelitev malih in srednjih podjetij (B8-0031/2018)

Markus Pieper je predstavil vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine (prvi del) PPE, Patrizia Toia v imenu skupine (prvi del) S&D, Caroline Nagtegaal v imenu skupine (prvi del) ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Dario Tamburrano v imenu skupine (prvi del) EFDD, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López in Maria Spyraki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil in Danuta Jazłowiecka.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Markus Pieper v imenu odbora ITRE o opredelitvi malih in srednjih podjetij (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 4.7.2018.


25. Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo *** - Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0177/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Armenijo na drugi strani [2017/2269(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés je predstavil priporočilo in poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so David McAllister v imenu skupine (prvi del) PPE, Janusz Zemke v imenu skupine (prvi del) S&D, Sajjad Karim v imenu skupine (prvi del) ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine (prvi del) ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jiří Pospíšil.

Govorila sta Federica Mogherini in László Tőkés.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 4.7.2018 in točka 6.4 zapisnika z dne 4.7.2018.


26. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 624.394/OJME).


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 19. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov