Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2374 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. juni 2018

Henvist til kor. udv.: PECH

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. maj 2018 på det kompetente udvalgs vegne.

Henvist til kor. udv.: ECON

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik