Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg

3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2374 van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 juni 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 mei 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar ten principale: ECON

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid