Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2374 ustanawiającego plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 czerwca 2018 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 maja 2018 r., na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności