Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. júna 2018

predložené gestorskému výboru: PECH

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. mája 2018 na žiadosť gestorského výboru .

predložené gestorskému výboru:: ECON

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia