Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt GUE/NGL, EFDD ja ENF ja mitmetelt parlamendiliikmetelt taotluse panna hääletusele AFCO-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Raportöör György Schöpflin (A8-0226/2018), millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9).

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt Verts/ALE, GUE/NGL ja EFDD ning mitmetelt parlamendiliikmetelt taotluse panna hääletusele JURI-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Raportöör Axel Voss (A8-0245/2018), millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9).

Hääletused toimusid vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

Juhataja andis teada, et ta ei olnud muude institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta, millest anti teada esmaspäeva, 2. juuli 2018. aasta protokollis (2.7.2018 protokollipunkt 9), saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioon(ide)lt ühtegi taotlust.

ECON-komisjon võis seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist läbirääkimisi alustada.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika