Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD i ENF oraz od pewnej liczby posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji AFCO o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup Verts/ALE, GUE/NGL i EFDD oraz od pewnej liczby posłów wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji JURI o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Głosowania odbędą sie jutro zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 2 lipca 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 2.7.2018).

Komisja ECON mogła zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności