Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0907(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0248/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0248/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.2
CRE 04/07/2018 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0282

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

6.2. Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Jo Leinen και Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0282)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου