Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0810(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

6.8. Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Gabriel Mato και Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0288)

Παρεμβαίνει ο Gabriel Mato, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου