Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0281)

Au intervenit Ruža Tomašić, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.2. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Jo Leinen și Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0282)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


6.3. Acordul de partenariat dintre UE și CEEA și Armenia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0283)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.4. Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte [2017/2269(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0284)


6.5. Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0285)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.6. Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte [2010/0310M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0286)


6.7. Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0287)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.8. Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată ***I (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Gabriel Mato și Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0288)

Au intervenit Gabriel Mato, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.9. Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0289)


6.10. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0290)


6.11. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III - Comisia: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0291)


6.12. Obiecție la decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, referitoare la Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare, în ceea ce privește Iranul, a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


6.13. Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (vot)

Raport: Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate - etape următoare [2017/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definiția IMM-urilor (vot)

Propunere de rezoluție B8-0304/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0293)


6.15. Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan [2017/2056(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0294)

(Continuarea votării: a se vedea punctul 9 al PV din 4.7.2018)

(Ședința a fost suspendată la 12.01 în așteptarea ședinței solemne.)

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate