Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0121(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0206/2018

Ingivna texter :

A8-0206/2018

Debatter :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0339

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

9.1. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (371 röster för, 291 röster emot, 10 nedlagda röster).

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy