Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0122(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0205/2018

Predkladané texty :

A8-0205/2018

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.8
CRE 14/06/2018 - 7.8
PV 04/07/2018 - 9.2
CRE 04/07/2018 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.8
CRE 04/04/2019 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0340

Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg

9.2. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Zamietnutý

Vystúpil Wim van de Camp, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na opätovné preskúmanie v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 436, proti: 219, zdržal sa hlasovania: 12).

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia