Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

17. Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (2018/2777(RSP))

Talare: Marco Affronte som inledde den debatt som föreslagits av Verts/ALE-gruppen.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Soraya Post, som motsatte sig föregående talares yttrande (talmannen svarade att klagomålet skulle vidarebefordras till parlamentets talman), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, om arbetsordningen efter yttranden från föregående talare (talmannen svarade att frågan skickas vidare), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes och Pier Antonio Panzeri.

Talare: Věra Jourová och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy