Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0357A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0322/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0307

Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург

18. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I - Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794 за целите на създаването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál представя докладите.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Gérard Deprez (докладчик по становището на комисията BUDG), Roberta Metsola, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică и Notis Marias.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Kinga Gál.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 5.7.2018 г и точка 6.8 от протокола от 5.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност