Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0357A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0322/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0307

Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg

18. EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I - EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál forelagde betænkningerne.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Gérard Deprez (ordfører for udtalelse fra BUDG), Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Romeo Franz, for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică og Notis Marias.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Kinga Gál.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 5.7.2018 og punkt 6.8 i protokollen af 5.7.2018.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik