Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0357A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0322/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0307

Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

18. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I - EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál esitteli mietinnöt.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gérard Deprez (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Romeo Franz, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.7 ja istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.8.

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö