Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0357A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0322/2017

Debatai :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0307

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras

18. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ***I - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Gérard Deprez (BUDG komiteto nuomonės referentas), Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică ir Notis Marias.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Kinga Gál.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.7 punktas ir 2018 07 05 protokolo 6.8 punktas

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika