Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0357A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0322/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0307

Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg

18. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál uviedla správy.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gérard Deprez (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Romeo Franz, v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică a Notis Marias.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Kinga Gál.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 5.7.2018 a bod 6.8 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia