Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2024(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0247/2018

Внесени текстове :

A8-0247/2018

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0311

Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург

19. Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (разискване)
CRE

Доклад относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г. [2018/2024(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Marita Ulvskog (докладчик по становището на комисията EMPL), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Mike Hookem, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, André Elissen, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Günther Oettinger и Daniele Viotti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 5.7.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност