Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2024(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0247/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0247/2018

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0311

Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

19. Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2018/2024(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marita Ulvskog (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tomáš Zdechovský, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Daniele Viotti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.11.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö