Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2024(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0247/2018

Predkladané texty :

A8-0247/2018

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0311

Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg

19. Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (rozprava)
CRE

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg [2018/2024(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marita Ulvskog (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, André Elissen v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Notis Marias.

Vystúpili: Günther Oettinger a Daniele Viotti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia