Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2024(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0247/2018

Ingivna texter :

A8-0247/2018

Debatter :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0311

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

19. Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019 [2018/2024(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Marita Ulvskog (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, André Elissen för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger och Daniele Viotti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 5.7.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy