Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0282A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2017

Внесени текстове :

A8-0211/2017

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0309

Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург

20. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth представиха доклада.

Изказа се Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 5.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност