Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0282A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0211/2017

Indgivne tekster :

A8-0211/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0309

Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg

20. Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth forelagde betænkningen

Taler: Peter Jahr (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Talere: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle og Richard Ashworth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 5.7.2018.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik