Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0282A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0211/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0211/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0309

Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

20. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth esittelivät mietinnön.

Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ja Vladimír Maňka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.9.

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö