Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0282A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0211/2017

Pateikti tekstai :

A8-0211/2017

Debatai :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0309

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras

20. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarbyos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth pristatė pranešimą.

Kalbėjo Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle ir Richard Ashworth.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 07 05 protokolo 6.9 punktas

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika