Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0282A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0211/2017

Predkladané texty :

A8-0211/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0309

Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg

20. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth predstavili správu.

V rozprave vystúpil Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender a Vladimír Maňka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Notis Marias.

Vystúpili: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia