Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0282A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0211/2017

Ingivna texter :

A8-0211/2017

Debatter :

PV 04/07/2018 - 20
CRE 04/07/2018 - 20

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.9
CRE 05/07/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0309

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

20. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth redogjorde för betänkandet.

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender och Vladimír Maňka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy