Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0305/2018

Ingivna texter :

B8-0305/2018

Debatter :

PV 04/07/2018 - 21
CRE 04/07/2018 - 21

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0315

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg

21. Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Romeo Franz, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens och Nadja Hirsch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy