Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Hlasování
  6.1.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Reforma volebního práva Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy ***I (hlasování)
  6.9.Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly * (hlasování)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (hlasování)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (hlasování)
  6.12.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán
  6.13.Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (hlasování)
  6.14.Definice malých a středních podniků (hlasování)
  6.15.Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Angolská republika
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  9.2.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  9.3.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  9.4.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.5.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.6.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.7.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tuniskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.8.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Marokem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.9.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Libanonem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.10.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Egyptem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.11.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Alžírskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 16.Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)
 17.Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)
 18.Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I – Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 20.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (rozprava)
 21.Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)
 22.Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (212 kb)
19/11/2018 16:18
  Prezenční listina (63 kb)
19/02/2019 09:10
 
Zápis (84 kb)
19/11/2018 16:18
  Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 09:10
  Výsledky hlasování (52 kb)
31/12/2018 16:06
  Jmenovitá hlasování (200 kb)
21/12/2018 21:06
 
Zápis (303 kb)
19/11/2018 16:18
  Prezenční listina (71 kb)
19/02/2019 09:10
  Výsledky hlasování (896 kb)
31/12/2018 16:06
  Jmenovitá hlasování (3109 kb)
21/12/2018 21:06
Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí