Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Rozprava s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 6.Hlasování
  6.1.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Reforma volebního práva Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy ***I (hlasování)
  6.9.Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly * (hlasování)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (hlasování)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (hlasování)
  6.12.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán
  6.13.Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (hlasování)
  6.14.Definice malých a středních podniků (hlasování)
  6.15.Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Angolská republika
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  9.2.Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  9.3.Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  9.4.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Jordánskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.5.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tureckem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.6.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Izraelem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.7.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Tuniskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.8.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Marokem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.9.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Libanonem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.10.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Egyptem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
  9.11.Zahájení jednání o dohodě mezi EU a Alžírskem o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 16.Dokončení třetího ekonomického ozdravného programu Řecka (rozprava)
 17.Nedávné prohlášení italského ministra vnitra o Sintech a Romech a práva menšin v EU (rozprava na aktuální téma)
 18.Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I – Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 20.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (rozprava)
 21.Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)
 22.Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (212 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (198 kb) Jmenovitá hlasování (3270 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (52 kb) Jmenovitá hlasování (200 kb) 
 
Zápis (303 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (896 kb) Jmenovitá hlasování (3109 kb) 
Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí