Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Reform af valgloven i Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.8.Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer ***I (afstemning)
  
6.9.Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer * (afstemning)
  
6.10.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (afstemning)
  
6.11.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (afstemning)
  
6.12.Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran
  
6.13.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (afstemning)
  
6.14.Definitionen af SMV'er (afstemning)
  
6.15.Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Republikken Angola
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  
9.2.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  
9.3.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  
9.4.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Jordan om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.5.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tyrkiet om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.6.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Israel om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.7.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tunesien om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.8.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Marokko om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.9.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Libanon om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.10.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Egypten om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
  
9.11.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Algeriet og udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Modtagne dokumenter
 15.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 16.Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 17.Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) ***I - EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver ***I (forhandling)
 19.Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 20.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (forhandling)
 21.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 22.De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (213 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (199 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3270 kb) 
 
Protokol (83 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (53 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (200 kb) 
 
Protokol (308 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (897 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2933 kb) 
Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik