Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής * (ψηφοφορία)
  6.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (ψηφοφορία)
  6.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (ψηφοφορία)
  6.12.Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν
  6.13.Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (ψηφοφορία)
  6.14.Ο ορισμός των ΜΜΕ (ψηφοφορία)
  6.15.Διαπραγματεύσεις για τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Δημοκρατία της Ανγκόλας
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  9.2.Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)
  9.3.Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  9.4.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ιορδανίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.5.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.6.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.7.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.8.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.9.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Λιβάνου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.10.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.11.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 16.Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 17.Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 18.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I (συζήτηση)
 19.Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 20.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 21.Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (συζήτηση)
 22.Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (219 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3270 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (63 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (201 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (338 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (916 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3054 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου