Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Poola peaministri Mateusz Morawieckiga (arutelu)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Hääletused
  6.1.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.ELi ja Uus-Meremaa leping kontsessioonide muutmise kohta (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine ***I (hääletus)
  6.9.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest * (hääletus)
  6.10.Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)
  6.11.2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 - Türgi pagulasrahastu suurendamine (hääletus)
  6.12.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Iraaniga
  6.13.Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (hääletus)
  6.14.VKEde määratlus (hääletus)
  6.15.ELi- ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimised (hääletus)
 7.Pidulik istung – Angola Vabariik
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)
  9.2.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)
  9.3.Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)
  9.4.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Jordaania vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.5.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Türgi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.6.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Iisraeli vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.7.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.8.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Maroko vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.9.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Liibanoni vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.10.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Egiptuse vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
  9.11.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Alžeeria vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 16.Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)
 17.Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (temaatiline arutelu)
 18.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I - ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (arutelu)
 19.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 20.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 21.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 22.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (213 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (198 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3270 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (76 kb) Nimelise hääletuse tulemused (200 kb) 
 
Protokoll (298 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (882 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3031 kb) 
Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika