Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Debates ar Polijas premjerministru Mateusz Morawiecki par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.8.Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti: tīrvērtes un norēķinu sistēmas ***I (balsošana)
  6.9.Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem * (balsošana)
  6.10.Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)
  6.11.Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (balsošana)
  6.12.Iebildumi pret Komisijas deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Irānu Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz ieguldījumu projektiem ārpus Savienības
  6.13.Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (balsošana)
  6.14.MVU definīcija (balsošana)
  6.15.Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (balsošana)
 7.Svinīgā sēde: Angolas Republika
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)
  9.2.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)
  9.3.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (balsošana)
  9.4.Sarunu par ES un Jordānijas nolīguma par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.5.Sarunu par ES un Turcijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.6.Sarunu par ES un Izraēlas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.7.Sarunu par ES un Tunisijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.8.Sarunu par ES un Marokas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.9.Sarunu par ES un Libānas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.10.Sarunu par ES un Ēģiptes nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
  9.11.Sarunu par ES un Alžīrijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 16.Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)
 17.Itālijas iekšlietu ministra nesenais paziņojums attiecībā uz sinti, romu un minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I - ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I (debates)
 19.2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 20.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I (debates)
 21.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 22.Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (214 kb)
19/11/2018 16:24
  Apmeklējumu reģistrs (63 kb)
19/02/2019 09:12
 
Protokols (83 kb)
19/11/2018 16:24
  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
19/02/2019 09:12
  Balsojumu rezultāti (54 kb)
31/12/2018 16:26
  Balsojumi pēc saraksta (208 kb)
21/12/2018 21:46
 
Protokols (304 kb)
19/11/2018 16:24
  Apmeklējumu reģistrs (71 kb)
19/02/2019 09:12
  Balsojumu rezultāti (908 kb)
31/12/2018 16:26
  Balsojumi pēc saraksta (3063 kb)
21/12/2018 21:46
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika