Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Polonja, Mateusz Morawiecki, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni UE-Iraq *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Ftehim UE-New Zealand fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.L-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew: sistemi tal-ikklerjar u ta' ħlas ***I (votazzjoni)
  
6.9.Tassazzjoni fuq il-vetturi: ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi * (votazzjoni)
  
6.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2018: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)
  
6.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2018: Estensjoni tal-Faċilità tar-refuġjati fit-Turkija (votazzjoni)
  
6.12.Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment rigward proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni, fir-rigward tal-Iran
  
6.13.Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati (votazzjoni)
  
6.14.Id-definizzjoni ta' SMEs (votazzjoni)
  
6.15.Negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan (votazzjoni)
 7.Seduta solenni - République d'Angola
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  
9.1.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I (votazzjoni)
  
9.2.Il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I (votazzjoni)
  
9.3.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I (votazzjoni)
  
9.4.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Ġordan dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.5.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Turkija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.6.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.7.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.8.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Marokk dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.9.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Libanu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.10.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.11.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 16.Konklużjoni tat-tielet programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 17.Id-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tal-Intern tal-Italja dwar is-Sinti u r-Rom u d-drittijiet tal-minoranzi fl-UE (dibattitu topiku)
 18.Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ***I - Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol ***I (dibattitu)
 19.Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)
 20.Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (dibattitu)
 21.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (dibattitu)
 22.L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (215 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (201 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3270 kb) 
 
Minuti (84 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (52 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (201 kb) 
 
Minuti (314 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (936 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3040 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza