Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Debat met de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 6.Stemmingen
  
6.1.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van concessies (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen ***I (stemming)
  
6.9.Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen * (stemming)
  
6.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2017 (stemming)
  
6.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (stemming)
  
6.12.Bezwaar tegen het gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran
  
6.13.Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (stemming)
  
6.14.De definitie van kmo's (stemming)
  
6.15.Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Republiek Angola
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen (voortzetting)
  
9.1.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
  
9.2.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)
  
9.3.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***I (stemming)
  
9.4.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.5.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Turkije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.6.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Israël op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.7.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Tunesië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.8.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.9.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.10.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Egypte op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
  
9.11.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Algerije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Ingekomen stukken
 15.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 16.Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 17.De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (actualiteitendebat)
 18.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I - Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (debat)
 19.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (debat)
 20.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (debat)
 21.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (debat)
 22.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (217 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (198 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3270 kb) 
 
Notulen (84 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (194 kb) 
 
Notulen (314 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (892 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3033 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid