Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Głosowanie
  
6.1.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I (głosowanie)
  
6.9.Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * (głosowanie)
  
6.10.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  
6.11.Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (głosowanie)
  
6.12.Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu
  
6.13.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (głosowanie)
  
6.14.Definicja MŚP (głosowanie)
  
6.15.Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Republika Angoli
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  
9.2.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  
9.3.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  
9.4.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.5.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.6.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.7.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.8.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.9.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.10.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  
9.11.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Składanie dokumentów
 15.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 16.Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 17.Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)
 18.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (debata)
 19.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 20.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (debata)
 21.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 22.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (211 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (201 kb) Głosowanie imienne (3270 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (52 kb) Głosowanie imienne (206 kb) 
 
Protokół (313 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (903 kb) Głosowanie imienne (2969 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności