Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Głosowanie
  6.1.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I (głosowanie)
  6.9.Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * (głosowanie)
  6.10.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (głosowanie)
  6.11.Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (głosowanie)
  6.12.Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu
  6.13.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (głosowanie)
  6.14.Definicja MŚP (głosowanie)
  6.15.Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Republika Angoli
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  9.2.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  9.3.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  9.4.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.5.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.6.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.7.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.8.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.9.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.10.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
  9.11.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Składanie dokumentów
 15.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 16.Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 17.Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)
 18.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (debata)
 19.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 20.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (debata)
 21.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 22.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (211 kb)
19/11/2018 16:26
 Lista obecności (63 kb)
19/02/2019 09:12
 Wyniki głosowania (201 kb)
13/11/2018 14:26
 Głosowanie imienne (3270 kb)
12/02/2019 08:28
 
 
Protokół (84 kb)
19/11/2018 16:26
 Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 09:12
 Wyniki głosowania (52 kb)
31/12/2018 16:26
 Głosowanie imienne (206 kb)
21/12/2018 21:46
 
 
Protokół (313 kb)
19/11/2018 16:26
 Lista obecności (70 kb)
19/02/2019 09:12
 Wyniki głosowania (903 kb)
31/12/2018 16:26
 Głosowanie imienne (2969 kb)
21/12/2018 21:46
 
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności