Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Dezbatere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Votare
  6.1.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Acordul de partenariat dintre UE și CEEA și Armenia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată ***I (vot)
  6.9.Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri * (vot)
  6.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (vot)
  6.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (vot)
  6.12.Obiecție la decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul
  6.13.Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (vot)
  6.14.Definiția IMM-urilor (vot)
  6.15.Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (vot)
 7.Ședință solemnă - Republica Angola
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare (continuare)
  9.1.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  9.2.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  9.3.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)
  9.4.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Iordania privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.5.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Turcia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.6.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Israel privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.7.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.8.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Maroc privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.9.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Liban privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.10.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Egipt privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.11.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Algeria privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Depunere de documente
 15.Transferuri de credite și decizii bugetare
 16.Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)
 17.Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (dezbatere)
 19.Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (dezbatere)
 20.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (dezbatere)
 21.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 22.Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (219 kb) Lista de prezenţă (63 kb) Rezultatele voturilor (199 kb) Voturi prin apel nominal (3270 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (51 kb) Voturi prin apel nominal (197 kb) 
 
Proces-verbal (310 kb) Lista de prezenţă (71 kb) Rezultatele voturilor (887 kb) Voturi prin apel nominal (3034 kb) 
Ultima actualizare: 10 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate