Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Diskusia s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Hlasovanie
  6.1.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Reforma volebného zákona Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy ***I (hlasovanie)
  6.9.Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami * (hlasovanie)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (hlasovanie)
  6.12.Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán
  6.13.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (hlasovanie)
  6.14.Definícia MSP (hlasovanie)
  6.15.Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (hlasovanie)
 7.Slávnostná schôdza - Angolská republika
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  9.2.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  9.3.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  9.4.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.5.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.6.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.7.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.8.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.9.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.10.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
  9.11.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Predloženie dokumentov
 15.Presuny rozpočtových prostriedkov
 16.Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 17.Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ (tematická rozprava)
 18.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (rozprava)
 20.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (rozprava)
 21.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 22.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (213 kb)
19/11/2018 16:28
 Prezenčná listina (63 kb)
19/02/2019 09:12
 Výsledky hlasovaní (197 kb)
13/11/2018 14:46
 Hlasovania podľa mien (3270 kb)
12/02/2019 08:28
 
 
Zápisnica (85 kb)
19/11/2018 16:28
 Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 09:12
 Výsledky hlasovaní (52 kb)
31/12/2018 16:26
 Hlasovania podľa mien (203 kb)
21/12/2018 22:06
 
 
Zápisnica (309 kb)
19/11/2018 16:28
 Prezenčná listina (71 kb)
19/02/2019 09:12
 Výsledky hlasovaní (895 kb)
31/12/2018 16:26
 Hlasovania podľa mien (3032 kb)
21/12/2018 22:06
 
Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia