Index 
Jegyzőkönyv
PDF 317kWORD 84k
2018. július 4., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Vita Lengyelország miniszterelnökével, Mateusz Morawieckkel Európa jövőjéről (vita)
 5.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.3.Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.4.Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.5.EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.6.EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.7.EU–Új-Zéland-megállapodás az engedmények módosításáról (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.8.A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya: elszámolási és fizetési rendszerek ***I (szavazás)
  
6.9.Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak * (szavazás)
  
6.10.2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása (szavazás)
  
6.11.3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése (szavazás)
  
6.12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott uniós garanciáról, Irán tekintetében
  
6.13.A korai és a kényszerházasságokkal szembeni uniós külügyi stratégia felé (szavazás)
  
6.14.A kkv-k meghatározása (szavazás)
  
6.15.Tárgyalások az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról (szavazás)
 7.Ünnepélyes ülés – Angolai Köztársaság
 8.Az ülés folytatása
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I (szavazás)
  
9.2.Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)
  
9.3.Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)
  
9.4.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Jordánia-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.5.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Törökország-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.6.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Izrael-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.7.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Tunézia-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.8.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Marokkó-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.9.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Libanon-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.10.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Egyiptom-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
  
9.11.A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Algéria-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 16.A harmadik görög gazdasági kiigazítási program lezárása (vita)
 17.Az olasz belügyminiszternek a szintikkel és a romákkal, valamint az Unióban a kisebbségek jogaival kapcsolatosan tett legutóbbi nyilatkozata (vita időszerű kérdésekről)
 18.Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ***I – Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai ***I (vita)
 19.2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (vita)
 20.Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (vita)
 21.Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)
 22.Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A chişinău-i polgármester-választás érvénytelenítését követően Moldovában kialakult politikai válság (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Michał Boni a PPE képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer és Knut Fleckenstein, az S&D képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válságról (B8-0332/2018).

II.   Szomália (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto és Pirkko Ruohonen Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében, a szomáliai helyzetről (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, Szomáliáról (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, Szomáliáról (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Szomáliáról (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Szomáliáról (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrorista támadásokról (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto és Pirkko Ruohonen Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, és Bodil Valero, Burundiról (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0339/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet helyesbítéséről (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. június 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság (EU) .../... felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 25.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Vita Lengyelország miniszterelnökével, Mateusz Morawieckkel Európa jövőjéről (vita)

Vita Lengyelország miniszterelnökével, Mateusz Morawieckkel Európa jövőjéről (2018/2729(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mateusz Morawiecki (Lengyelország miniszterelnöke) és Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében (az elnök Ryszard Antoni Legutko felszólalásával kapcsolatban), Dobromir Sośnierz, az elnök felszólalásával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz), Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében (az elnök pontosítást tesz), Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független (az elnök Dobromir Sośnierz felszólalásával kapcsolatban).

Felszólal: Mateusz Morawiecki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler és Janusz Zemke.

Felszólal: Mateusz Morawiecki.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

5. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a Verts/ALE, a GUE/NGL, az EFDD és az ENF képviselőcsoport, valamint bizonyos számú képviselő kérte, hogy tartsanak szavazást az AFCO bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Előadó: Schöpflin György (A8-0226/2018) alapján intézményközi tárgyalások megindításáról hozott, a 2018. július 2-i hétfői jegyzőkönyvben bejelentett határozatáról. (2018.7.2-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Az elnök bejlenti, hogy a Verts/ALE, a GUE/NGL és az EFDD képviselőcsoport, valamint bizonyos számú képviselő kérte, hogy tartsanak szavazást a JURI bizottságnak a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018) alapján intézményközi tárgyalások megindításáról hozott, a 2018. július 2-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett határozatáról. (2018.7.2-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazásra az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően holnap kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. július 2-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.7.2-i jegyzőkönyv, 9. pont ) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló többi határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az ECON bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0281)

A szavazást követően felszólal Ruža Tomašić, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


6.2. Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Jo Leinen és Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0282)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


6.3. Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tőkés László (A8-0177/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0283)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2269(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tőkés László (A8-0179/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0284)


6.5. EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0285)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.6. EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2010/0310M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0286)


6.7. EU–Új-Zéland-megállapodás az engedmények módosításáról (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0287)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.8. A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya: elszámolási és fizetési rendszerek ***I (szavazás)

Jelentés a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezetről [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Gabriel Mato és Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0288)

A szavazást követően felszólal Gabriel Mato, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


6.9. Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak * (szavazás)

Jelentés a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0289)


6.10. 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0290)


6.11. 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0291)


6.12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott uniós garanciáról, Irán tekintetében

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Irán tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. június 6-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatról (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva.


6.13. A korai és a kényszerházasságokkal szembeni uniós külügyi stratégia felé (szavazás)

Jelentés – A korai és a kényszerházasságokkal szembeni uniós külügyi stratégia felé – következő lépések [2017/2275(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0292)


6.14. A kkv-k meghatározása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0304/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0293)


6.15. Tárgyalások az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlásáról az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról folyó tárgyalásokról [2017/2056(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)0294)

(A szavazás folytatását lásd: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9. pont )

(Az ülést 12.01-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

7. Ünnepélyes ülés – Angolai Köztársaság

A Parlament 12.10 és 12.31 között, João Manuel Gonçalves Lourençónak, az Angolai Köztársaság elnökének beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 12.32-kor folytatódik.

Felszólal: Philippe Lamberts.


9. Szavazások órája (folytatás)

(A szavazások első részét lásd: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 6. pont )


9.1. Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elutasítva.

Felszólalások

William (The Earl of) Dartmouth.

A szavazást követően Merja Kyllönen, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően újbóli vizsgálat céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (371 mellette, 291 ellene, 10 tartózkodás).


9.2. Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elutasítva.

A szavazást követően felszólal Wim van de Camp, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően újbóli vizsgálat céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (436 mellette, 219 ellene, 12 tartózkodás).


9.3. Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elutasítva.

A szavazást követően felszólal Ismail Ertug, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően újbóli vizsgálat céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (495 mellette, 162 ellene, 10 tartózkodás).


9.4. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Jordánia-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes jordániai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2060(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0295)

Felszólalások

Julia Reda.


9.5. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Törökország-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes török hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2061(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0296)


9.6. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Izrael-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és Izrael Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes izraeli hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2062(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0297)


9.7. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Tunézia-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és Tunézia közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes tunéziai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2063(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0298)


9.8. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Marokkó-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes marokkói hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2064(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0299)


9.9. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Libanon-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes libanoni hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2065(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0300)


9.10. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Egyiptom-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes egyiptomi hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2066(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0301)


9.11. A személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló EU–Algéria-megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint az illetékes algériai hatóságok között a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem céljából történő cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlásáról [2018/2067(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0302)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Tőkés László-jelentés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Tőkés László-jelentés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Charles Goerens-jelentés - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria és Miapetra Kumpula-Natri

Merja Kyllönen-jelentés - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Sógor Csaba, Thomas Mann és Miapetra Kumpula-Natri

Wim van de Camp-jelentés - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto és Miapetra Kumpula-Natri

Ismail Ertug-jelentés - A8-0204/2018
Younous Omarjee és Daniela Aiuto.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.52-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.15-kor folytatódik.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a DEC 12/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 13/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 14/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 15/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 16/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-03/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-04/T/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-05/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-06/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-07/A/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-08/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-09/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai ombudsman (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 17/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 18/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a 2019. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról (2018/2024(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az INF 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (európai adatvédelmi biztos).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az INF 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az INF 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (Régiók Bizottsága).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a C 3/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (Európai Parlament).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (európai ombudsman).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a V/AB-04/T/18. számú előirányzat-átcsoportosítást (Európai Számvevőszék).

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a V/AB-05/A/18., V/AB-03/C/18., V/AB-06/C/18., V/AB-07/A/18., V/AB-08/C/18. és V/AB-09/C/18. számú előirányzat-átcsoportosítás ellen (Európai Számvevőszék).

A költségvetési rendelet 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 11/2018. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 10/2018., DEC 12/2018., DEC 13/2018., DEC 14/2018., DEC 15/2018. és DEC 16/2018. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 10/2018. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.


16. A harmadik görög gazdasági kiigazítási program lezárása (vita)

Az eurócsoport elnökének nyilatkozata: A harmadik görög gazdasági kiigazítási program lezárása (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (az eurócsoport elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis és Rosa D'Amato.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere és Siegfried Mureşan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva és Georgios Epitideios.

Felszólal: Pierre Moscovici és Mário Centeno.

A vitát berekesztik.


17. Az olasz belügyminiszternek a szintikkel és a romákkal, valamint az Unióban a kisebbségek jogaival kapcsolatosan tett legutóbbi nyilatkozata (vita időszerű kérdésekről)

Az olasz belügyminiszternek a szintikkel és a romákkal, valamint az Unióban a kisebbségek jogaival kapcsolatosan tett legutóbbi nyilatkozata (2018/2777(RSP))

Felszólal: Marco Affronte, aki bevezeti a Verts/ALE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Járóka Lívia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Romeo Franz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Soraya Post, aki kifogást emel az előző felszólaló kijelentései ellen, (az elnök azt válaszolja, hogy a felszólalás miatt a Parlament elnökéhez fordulnak), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, az előző felszólaló kijelentései miatt (az elnök azt válaszolja, hogy a javaslatot továbbítani fogják), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal: Věra Jourová és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


18. Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) ***I – Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai ***I (vita)

Jelentés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gál Kinga (A8-0322/2017)

Jelentés az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gál Kinga (A8-0323/2017)

Gál Kinga előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gérard Deprez (a BUDG bizottság véleményének előadója), Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică és Notis Marias.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Kinga Gál.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.7. pont és 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


19. 2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (vita)

Jelentés a 2019. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2018/2024(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marita Ulvskog (az EMPL bizottság véleményének előadója), Morten Løkkegaard (a CULT bizottság véleményének előadója), Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Tomáš Zdechovský, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Günther Oettinger és Daniele Viotti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök


20. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I (vita)

Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Ingeborg Gräßle és Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle és Richard Ashworth előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Peter Jahr (az AGRI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender és Vladimír Maňka.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle és Richard Ashworth.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


21. Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens és Nadja Hirsch.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.15. pont .


22. Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000052/2018) felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Tanácshoz : A FATCA uniós polgárokra és különösen az „amerikainak tekinthető” személyekre gyakorolt káros hatásáról (B8-0033/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000053/2018)felteszi: Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A FATCA uniós polgárokra és különösen az „amerikainak tekinthető” személyekre gyakorolt káros hatásáról (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström kifejti a kérdéseket.

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alex Mayer, Helga Stevens és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly.

Felszólal: Věra Jourová és Karoline Edtstadler.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének (FATCA) uniós polgárokra és különösen az „amerikainak tekinthető” személyekre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.16. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 624.394/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.52-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat