Indiċi 
Minuti
PDF 314kWORD 84k
L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Polonja, Mateusz Morawiecki, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni UE-Iraq *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Ftehim UE-New Zealand fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.L-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew: sistemi tal-ikklerjar u ta' ħlas ***I (votazzjoni)
  
6.9.Tassazzjoni fuq il-vetturi: ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi * (votazzjoni)
  
6.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2018: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)
  
6.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2018: Estensjoni tal-Faċilità tar-refuġjati fit-Turkija (votazzjoni)
  
6.12.Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment rigward proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni, fir-rigward tal-Iran
  
6.13.Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati (votazzjoni)
  
6.14.Id-definizzjoni ta' SMEs (votazzjoni)
  
6.15.Negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan (votazzjoni)
 7.Seduta solenni - République d'Angola
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  
9.1.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I (votazzjoni)
  
9.2.Il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I (votazzjoni)
  
9.3.Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I (votazzjoni)
  
9.4.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Ġordan dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.5.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Turkija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.6.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.7.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.8.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Marokk dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.9.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Libanu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.10.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.11.Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 16.Konklużjoni tat-tielet programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 17.Id-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tal-Intern tal-Italja dwar is-Sinti u r-Rom u d-drittijiet tal-minoranzi fl-UE (dibattitu topiku)
 18.Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ***I - Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol ***I (dibattitu)
 19.Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)
 20.Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (dibattitu)
 21.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (dibattitu)
 22.L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Michał Boni f'isem il-Grupp PPE, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer u Knut Fleckenstein, f'isem il-Grupp S&D, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Il-kriżi politika fil-Moldova wara l-invalidazzjoni tal-elezzjonijiet tas-sindku f'Chisinau (B8-0332/2018).

II.   Is-Somalja (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto u Pirkko Ruohonen Lerner, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, is-Somalja (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar Is-Somalja (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Somalja (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Somalja (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-attakki terroristiċi fis-Somalja (B8-0334/2018).

III.   Il-Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto u Pirkko Ruohonen Lerner, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, u Bodil Valero, dwar il-Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Burundi (B8-0339/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat intbagħat lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/2374 jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-ilmijiet tal-Lbiċ (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-28 ta' Ġunju 2018

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu ġie modifikat minn 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar id-dixxiplina tas-saldu (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Mejju 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


4. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Polonja, Mateusz Morawiecki, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Polonja, Mateusz Morawiecki, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2729(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Mateusz Morawiecki (Prim Ministru tal-Polonja) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR (il-President dwar l-intervent ta' Ryszard Antoni Legutko), Dobromir Sośnierz, dwar l-intervent tal-President (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat (il-President dwar l-intervent ta' Dobromir Sośnierz).

Intervent ta': Mateusz Morawiecki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler u Janusz Zemke.

Intervent ta': Mateusz Morawiecki.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

5. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbret li rċeviet talba għal votazzjoni min-naħa tal-gruppi Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, ENF u għadd ta' Membri dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat AFCO li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018), imħabbra fil-minuti tat-Tnejn, it-2 ta' Lulju 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 2.7.2018).

Il-President ħabbret li rċeviet talba għal votazzjoni min-naħa tal-gruppi Verts/ALE GUE/NGL, EFDD u għadd ta' Membri dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat JURI li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018), imħabbra fil-minuti tat-Tnejn, it-2 ta' Lulju (punt 9 tal-Minuti ta' 2.7.2018).

Il-votazzjonijiet se jsiru għada skont l-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbret li ma rċeviet ebda talba min-naħa ta' għadd ta' Membri jew minn grupp politiku wieħed jew aktar, li tal-anqas jilħqu l-limitu medju, rigward id-deċiżjonijiet l-oħra għad-dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, it- 2 ta' Lulju 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 2.7.2018).

Il-Kumitat ECON seta' jidħol f'negozjati wara l-iskadenza taż-żmien imsemmija fl-Artikolu 69c(2), tar-Regoli ta' Proċedura.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0281)

Intervent ta' Ruža Tomašić, wara l-votazzjoni, biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.2. Riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-tal-Kunsill li temenda l-Att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Jo Leinen u Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0282)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


6.3. Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u r-Repubblika tal-Armenja, fuq in-naħa l-oħra [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0283)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.4. Ftehim ta' Sħubija bejn l-UE, il-KEEA u l-Armenja (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Armenja, min-naħa l-oħra [2017/2269(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0284)


6.5. Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni UE-Iraq *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0285)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.6. Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjon ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra [2010/0310M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0286)


6.7. Ftehim UE-New Zealand fir-rigward tal-modifika ta' konċessjonijiet (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0287)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.8. L-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew: sistemi tal-ikklerjar u ta' ħlas ***I (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Gabriel Mato u Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

RAKKOMANDAZZJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0288)

Intervent ta' Gabriel Mato, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.9. Tassazzjoni fuq il-vetturi: ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi, fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni fuq il-vetturi [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0289)


6.10. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2018: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0290)


6.11. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2018: Estensjoni tal-Faċilità tar-refuġjati fit-Turkija (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni: Estensjoni tal-Faċilità tar-refuġjati fit-Turkija [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0291)


6.12. Deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment rigward proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni, fir-rigward tal-Iran

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Jonathan Bullock f'isem il-Grupp EFDD, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... tas-6 ta' Ġunju 2018 li jemenda l-Anness III tad-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


6.13. Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati (votazzjoni)

Rapport Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati - il-passi li jmiss [2017/2275(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0292)


6.14. Id-definizzjoni ta' SMEs (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0304/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0293)


6.15. Negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar in-negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan [2017/2056(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0294)

(Kumplament tal-votazzjoni: ara punt 9 tal-Minuti ta' 4.7.2018)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta solenni: 12.01.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

7. Seduta solenni - République d'Angola

Minn 12.10 sa 12.31 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' João Manuel Gonçalves Lourenço, President tar-Repubblika tal-Angola.


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.32.

Intervent ta': Philippe Lamberts.


9. Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)

(Bidu tal-votazzjoni: ara punt 6 tal-Minuti ta' 4.7.2018)


9.1. Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteure: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Rifjut

Interventi

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, wara l-votazzjoni, biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (371 favur, 291 kontra, 10 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


9.2. Il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Rifjut

Intervent ta' Wim van de Camp, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (436 favur, 219 kontra, 12-il astensjoni), il-Parlament approva t-talba.


9.3. Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Rifjut

Intervent ta' Ismail Ertug, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (495 favur, 162 kontra, 10 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


9.4. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Ġordan dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tal-Ġordan fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2060(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0295)

Interventi

Julia Reda.


9.5. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Turkija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tat-Turkija fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2061(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0296)


9.6. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat ta' Iżrael dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti ta' Iżrael fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2062(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0297)


9.7. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjar ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tat-Tuneżija fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2063(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0298)


9.8. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Marokk dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tal-Marokk fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2064(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0299)


9.9. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Libanu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti tal-Libanu fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2065(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0300)


9.10. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni, mill-Kummissjoni, għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti Eġizzjani fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2066(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0301)


9.11. Il-ftuħ ta' negozjati għal Ftehim UE-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija dwar l-iskambju ta' data personali bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-awtoritajiet kompetenti Alġerini fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu [2018/2067(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0302)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Rapport László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Rapport Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria u Miapetra Kumpula-Natri

Rapport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann u Miapetra Kumpula-Natri

Rapport Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto u Miapetra Kumpula-Natri

Rapport Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee u Daniela Aiuto.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.52.)


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.15.


13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 12/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 13/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 14/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 15/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-03/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-04/T/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-05/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-06/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-08/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-09/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2/2018 - L-Ombudsman Ewropew (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 17/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2019 (2018/2024(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 1/2018 – Il-Kumitat tar-Reġjuni.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet C 3/2018 – Il-Parlament Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 2/2018 – L-Ombudsman Ewropew.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-04/T/18 – Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjoni għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Bi qbil mal-Artikolu 27(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 11/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 10/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.


16. Konklużjoni tat-tielet programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Eurogrupp: Konklużjoni tat-tielet programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (President tal-Eurogrupp) fait la déclaration.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manolis Kefalogiannis f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis u Rosa D'Amato.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere u Siegfried Mureşan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Mário Centeno.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Id-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tal-Intern tal-Italja dwar is-Sinti u r-Rom u d-drittijiet tal-minoranzi fl-UE (dibattitu topiku)

Id-dikjarazzjoni riċenti tal-Ministru tal-Intern tal-Italja dwar is-Sinti u r-Rom u d-drittijiet tal-minoranzi fl-UE (2018/2777(RSP))

Intervent ta': Marco Affronte biex jintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp Verts/ALE.

Interventi ta': Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lívia Járóka f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Romeo Franz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, Soraya Post, li tkellmet kontra l-affermazzjonijiet tal-kelliem preċedenti (il-President wieġbet li se jitressqu lill-President tal-Parlament), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, b'segwitu għall-affermazzjonijiet tal-kelliem preċedenti(il-President wieġbet li t-talba tagħha se titressaq), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes u Pier Antonio Panzeri.

Interventi ta': Věra Jourová u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) ***I - Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399 u (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 2016/794 bl-għan tal-istabbiliment ta' Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál ippreżentat ir-rapporti.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gérard Deprez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Romeo Franz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Doru-Claudian Frunzulică u Notis Marias.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Kinga Gál.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 5.7.2018 u punt 6.8 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


19. Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2019 [2018/2024(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Marita Ulvskog (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Morten Løkkegaard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Notis Marias.

Interventi ta': Günther Oettinger u Daniele Viotti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal-Minuti ta' 5.7.2018.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President


20. Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, UE Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle u Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle u Richard Ashworth ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Peter Jahr (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI).

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Nedzhmi Ali f'isem il-Grupp ALDE, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender u Vladimír Maňka.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Notis Marias.

Interventi ta': Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle u Richard Ashworth.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


21. L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Romeo Franz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens u Nadja Hirsch.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Věra Jourová.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.15 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


22. L-effetti negattivi tal-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin fuq iċ-ċittadini tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000052/2018) imressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kunsill : L-effetti negattivi tal-FATCA fuq iċ-ċittadini tal-UE u b'mod partikolari l-"Amerikani aċċidentali" (B8-0033/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000053/2018) imressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: L-effetti negattivi tal-FATCA fuq iċ-ċittadini tal-UE u b'mod partikolari l-"Amerikani aċċidentali" (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Peter Jahr f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens u Pervenche Berès.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly.

Interventi ta': Věra Jourová u Karoline Edtstadler.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI dwar l-effetti negattivi tal-Att tal-Istati Uniti dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin (FATCA) fuq iċ-ċittadini tal-UE, u b'mod partikolari fuq l-"Amerikani aċċidentali" (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.16 tal-Minuti ta' 5.7.2018.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 624.394/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza